Oferta

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi projektowania w pełnym zakresie branż dla:

 • budynków mieszkalnych
 • budynków biurowych
 • budynków usługowych
 • budynków użyteczności publicznej
 • obiektów przemysłowych i technologicznych
 • sieci infrastruktury technicznej
Oferujemy szeroki zakres opracowań branżowych w szczególności:
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje grzewcze i chłodnicze
 • instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 • instalacje oddymiania mechanicznego wraz z obliczeniami numerycznymi FDS (symulacje pożaru)
 • technologie kotłowni, węzłów ciepłowniczych, układów pomp ciepła i solarnych
 • instalacje gazowe gazu ziemnego i LPG
 • instalacje hydrantowe, tryskaczowe i zraszaczowe
 • instalacje gazów medycznych
 • instalacje sprężonego powietrza
 • instalacje gazów technicznych dla przemysłu
 • instalacje odpylania i transportu pneumatycznego
 • przyłącza mediów do budynków
 • sieci infrastruktury technicznej (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze)
 • specjalistyczne konstrukcje stalowe i żelbetowe
 • konstrukcje wsporcze pod urządzenia i rurociągi technologiczne
 • charakterystyki energetyczne dla budynków, analizy energetyczne
 • opracowania technologiczne
 • układy automatyki i optymalizacji pracy instalacji
Realizujemy wszystkie stadia opracowania dokumentacji dla inwestycji, w tym:
 • koncepcje
 • inwentaryzacje
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze i warsztatowe
 • ekspertyzy i orzeczenia o stanie technicznym
 • doradztwo techniczno-technologiczne
 • dokumentacje powykonawcze
Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji, w tym zapewniającą:
 • wycenę i optymalizację kosztów realizacji inwestycji
 • nadzór nad realizacją inwestycji
 • przygotowanie dokumentacji do wymogów zamówień publicznych
 • analizy wykonalności, harmonogramy realizacji prac
 • analizy ekonomiczne i ekologiczne
 • opracowanie dokumentacji dwujęzycznej, w języku polskim i angielskim

Zapraszamy do współpracy.

Adres


Wektor Spółka z o.o.
ul. Telewizyjna 6
91-164 Łódź
tel. 42 656 00 71
e-mail: wektorspzoo@interia.pl

NIP: 726-00-34-778
Regon: 008022917
KRS: 0000191140