Wektor Spółka z o.o.


To firma o ponad 25-letniej tradycji oferująca usługi z zakresu projektowania nowych, remontu, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków i obiek- tów budowlanych. Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie i wykwa- lifikowana kadra.

Zapraszamy do współpracy.

Adres


Wektor Spółka z o.o.
ul. Telewizyjna 6
91-164 Łódź
tel. 42 656 00 71
e-mail: wektorspzoo@interia.pl

NIP: 726-00-34-778
Regon: 008022917
KRS: 0000191140